نماد اعتماد الکترونیکی
نظرسنجی
استفاده از روش‌های درمانی طب سنتی را به روش‌های درمانی پزشکی رایج ترجیح می‌دهم.
اکثر مواقع
گاهی اوقات بسته به مورد
تا حدودی
هرگز
قرص عقر قرص راحت قرص امید قرص نافع قرص راحت